ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей Договір публічної оферти є відкритою пропозицією (офертою) Приватного підприємства «КАВА ТРЕВЕЛ», що є юридичною особою за законодавством України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 39114164, Приватного підприємства «ФРАНКСЕРВІС», що є юридичною особою за законодавством України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 37413269, Приватного підприємства «ХЛІБНИЦЯ», що є юридичною особою за законодавством України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 38382551, яка адресована невизначеному колу осіб, укласти договір на поставку товару (надалі — Договір) на викладених в цій Оферті умовах.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В даному Договорі нижченаведені терміни, та визначення використовуються рівно як в однині, так і в множині, в наступних значеннях:

 «Договір» — публічний договір (оферта), адресована будь-якій фізичній особі та/або фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі укласти з ним публічний договір на поставку продукції на викладених в ньому умовах, розміщених на сайтах Постачальника за адресою: https://domkofe.com.ua/ua/, https://lekomora.com/ua/та/, https://rnow.coffee/, https://coffeelaktika.com/ та/або доступна за вимогою Покупця в Точках продажу товару (далі за текстом використовується як Договір так і Оферта в залежності від контексту).

«Акцепт» — повне підтвердження та безумовне прийняття Покупцем всіх умов цієї Оферти.

«Постачальник» — юридична особа, створена за законодавством України (ПП «КАВА ТРЕВЕЛ»,ПП «ФРАНКСЕРВІС», ПП «ХЛІБНИЦЯ»), яка зобов’язана передати у власність Покупця товар на умовах, передбачених цим Договором.

«Покупець» – фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, які мають цивільну правоздатність та дієздатність, яка купує Товар на умовах, передбачених цим Договором

«Точка продажу» — місце реалізації (продажу) товару Постачальником.

«Товар» — продовольча та непродовольча продукція, яка реалізовується Постачальником на користь Покупця, асортимент, кількість, ціна та характеристики якої визначаються на сайтах Постачальника та/або в Точках продажу.

«Замовлення» — загальна кількість Товару, яку купує Покупець одноразово одним платежем на сайтах Постачальника та/або в Точках продажу.

1.2. Відповідно до статті 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України, цей Договір є публічним договором і, в разі прийняття (акцепту) викладених в ньому умов, будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа стає стороною за Договором та зобов’язується виконувати всі його умови.

1.3. Продаж Товарів Покупцю здійснюється виключно на умовах цієї Оферти та лише в разі її повного та беззастережного прийняття всіх умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається.

1.4. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків (в тому числі Електронних квитків), не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в разі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти. Повернення коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише в порядку та на умовах встановлених цією Офертою.

1.5. Положення цієї Оферти можуть бути змінені Постачальником без будь-якого попереднього повідомлення та/або погодження Покупців. Нова редакція Оферти вступає в силу з моменту її розміщення (опублікування) на сайтах Постачальника (за необхідності в Точках продажу), якщо інше не передбачено новою редакцією Оферти.

1.6. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, що здійснюють оплату через сайт, так і в Точках продажу, та не залежать від форми оплати.

1.7. Постачальник має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останнім умов цієї Оферти.

1.8. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Постачальника та діє безстроково.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов’язується передавати у власність Покупця, а Покупець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується приймати та оплачувати Товар по асортименту, кількості, ціні, що вказуються на сайті, в рахунках-фактурах та видаткових накладних, які є невід’ємною частиною Договору.

2.2. Сторони домовились, що всі Товари, отримані Покупцем від Постачальника при виконанні умов Договору вважаються, якщо не обумовлене інше, отриманими на виконання цього Договору.

2.3. Сторони погодили, що замовлення на Товар формується Покупцем на сайті Постачальника в автоматизованій формі, де зазначаються  найменування та кількість Товару.

2.4. Термін придатності Товару визначається відповідно до вимог статті 677 ЦК України. Постачальник гарантує, що станом на дату оплати Товару Покупцем Товар буде придатним до використання в межах строку придатності Товару.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА РОЗРАХУНКИ

3.1. Загальна вартість Договору (Замовлення) складається з загальної суми Товару, вказаної в усіх видаткових накладних та рахунках-фактурах.

3.2. Узгоджений асортимент, кількість та ціна на Товар зазначаються в оформлених Замовленнях та/або в рахунках – фактурах та видаткових накладних, які є невід’ємними частинами Договору.

3.3. Розрахунок між Сторонами провадиться в гривнях на умовах 100% передплати за Замовлення в безготівковій формі шляхом оплати Замовлення на сайті Постачальника або відповідно до рахунку – фактури, що надає Постачальник. Рахунок-фактура підлягає оплаті в строки, передбачені в кожному рахунку-фактурі. У випадку порушення Покупцем строків оплати рахунку-фактури Постачальник не несе відповідальності за актуальність ціни Товару, а Замовлення може бути анульоване. В разі зміни ціни на Товар, який був оплачений з порушенням строків оплати рахунку-фактури, Покупець до дати поставки Товару зобов’язаний доплатити різницю між новою ціною Товару та ціною, зазначеною в рахунку-фактурі або має право вимагати від Постачальника повернення сплачених коштів Покупцем.

 3.4. Форма оплати — безготівковий розрахунок. Передплата вважається здійсненою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

4. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

4.1. Поставка Товару здійснюється шляхом самовивозу Покупцем в Точках продажу. Адреси Точок продажу вказуються на сайтах Постачальника. Сторони можуть погодити поставку товару Постачальником на адресу Покупця. Вартість, адреса такої доставки зазначається на сайтах Постачальника під час оформлення Покупцем Замовлення та додатково погоджується Сторонами після оформлення Замовлення. Територія доставки Товарів, представлених на сайтах, обмежена межами України.

  • Покупець зобов’язаний направити повноважного представника для отримання Товару в Точку продажу, обрану Покупцем, протягом 5-ти робочих днів з дати оплати Замовлення та/або забезпечити присутність Покупця в погоджений Сторонами дату та час доставки Товару, якщо доставка здійснюється за адресою Покупця.
  • Датою поставки Товару вважається дата підписання Сторонами видаткової накладної або отримання фіскального/товарного чеку. Товар вважається прийнятий Покупцем за асортиментом, кількості, ціні та якості з дати підписання Сторонами видаткової накладної або отримання фіскального/товарного чеку.
  • Покупець з моменту прийому Товару несе відповідальність за дотримання правил зберігання та/або користування Товаром. У разі порушення правил зберігання/користування товару Покупцем, останній не має права вимагати від Продавця заміни Товару або повернення сплаченої суми.

Ризик випадкового пошкодження або випадкової втрати Товару переходить до Покупця з моменту підписання  Сторонами видаткової накладної.

  • Постачальник гарантує, що є власником Товару, та що Товар будь-яким чином не відчужений, не перебуває під заставою, під арештом, не є предметом спору та вільний від будь-яких зобов’язань перед третіми особами.
  • Покупець, який є юридичною особою, при отриманні Товару, зобов’язаний надати своєму представнику, який є відповідальним за отримання Товару, доручення на отримання ТМЦ оформлене належним чином. Також ця особа вважається такою, що наділена Покупцем повноваженнями підписувати видаткові накладні на Товар. Покупець несе відповідальність за дії осіб яким він доручив отримання Товару від свого імені. Покупець не може посилатися на неотримання товару від Постачальника, у разі якщо Товар було передано представнику Покупця з оформленими належним чином повноваженнями.

5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

5.1. Якість Товару повинна відповідати вимогам, що звичайно пред’являються для даного виду Товарів.

       5.2. Перевірка якості Товару та його кількості здійснюється Покупцем під час прийому Товару. Факт отримання Покупцем підтверджує належну якість та комплектність Товару.

5.3.  Товар постачається в тарі та пакуванні виробника Товару.

5.4. Умови користування, гарантійні зобов’язання та умови- обслуговування Товару зазначені у сервісних книжках (інструкції з експлуатації) та гарантійному талоні на товар (що до непродовольчої групи товарів, якщо на них розповсюджується умови гарантії). Питання якості та гарантійних зобов’язань на Товар вирішуються Сторонами у встановленому законами порядку. Термін придатності для продуктів харчування визначається виробником Товару та зазначається на упаковці Товару.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. У цьому Договорі «форс-мажор» означає перешкоду, обставину чи непередбачену подію, незалежну від волі Сторони, що заявляє про форс-мажор («Сторона, що попала під дію»), настання якої не можна було передбачити, діючи розсудливо на час укладання Договору та якої не можна було уникнути або здолати, і яка робить неможливим для Сторони, що попала під дію, виконати свої зобов’язання, включаючи, але не обмежуючись, одну або більше з вказаних подій: воєнні дії, стихійні лиха, повені, громадянські повстання, ядерні або інші вибухи, радіоактивне або хімічне зараження, іонізуюче випромінювання, катастрофи, терористичні акти, оголошення блокади чи ембарго, встановлення карантину та будь-які інші обставини подібного чи іншого характеру, непідвладні контролю Сторін, якщо це впливає на здатність виконання зобов’язань Стороною.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за виконання своїх зобов’язань за даним Договором в тому випадку, якщо таке невиконання викликане форс-мажорними обставинами відповідно до пункту 6.1.

6.3. Сторона, для якої неможливість виконання зобов’язань за цим Договором настала внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов’язана письмово (за допомогою факсимільного та/або електронного зв’язку) сповістити іншу Сторону в строк не пізніше за 5 (п’ять) робочих днів з дня настання таких обставин, і в подальшому надати підтвердження їх настання. Інакше Сторона не має права посилатися на дію обставин непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності.

6.4. Підтвердження, видані Торгово-промисловою палатою України, служитимуть достатньою підставою для доказу виникнення (настання), продовження та припинення обставин непереборної сили.

У випадку, якщо отримання підтвердження Стороною ускладнюється з причин, які не залежать від волі Сторони (призупинення роботи Торгово-промислової палати, затримка у видачі підтвердження тощо),  Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, в строк, передбачений в п.6.3 Договору, зобов’язана додатково повідомити іншу Сторону про дії, які вчинила Сторона для отримання підтвердження та причини, за яких Сторона не має можливості надати підтвердження, видані Торгово-промисловою палатою України в строки, передбачені Договором.

6.5. В тому випадку, якщо обставина, що спричиняє виникнення форс-мажору, триває більше 30 (тридцяти) послідовних календарних днів  у календарному році у сукупності, будь-яка зі сторін отримує право на розірвання даного Договору.

6.6. В тому разі і в тій мірі, в яких зобов’язання Постачальника по постачанню припиняються унаслідок дії форс-мажору, відповідні зобов’язання Покупця по оплаті та прийманню також припиняються. В тому разі і в тій мірі, в яких зобов’язання Покупця по прийманню припиняються унаслідок дії форс-мажору, відповідні зобов’язання Постачальника по постачанню також втрачають силу. При цьому, Покупець не звільняється від зобов’язань платити наявну заборгованість за платежами на користь Постачальника в протягом 5-ти календарних днів з дати розірвання цього Договору.

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

7.2 Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов’язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено правом, що застосовується до цього Договору.

7.4. Постачальник має право притримати поставку Товару у випадку наявності заборгованості Покупця перед Постачальником, в тому числі щодо сплати штрафних санкцій.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  • Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його розміщення на сайтах Постачальника.
  • Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Покупець визнає і погоджується з наданням Постачальнику своїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у разі надання послуг з доставки Товару) та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Постачальнику право на обробку його персональних даних у зв’язку з постачанням Товару Покупцю, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання Покупцем рекламних повідомлень. У зв’язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв’язку з виконанням Договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних – безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ними і третіми особами при оформленні Замовлення, і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.
  • Сайти Постачальника містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, в тому числі, тексти, фотографії, графічні зображення та інше. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, наприклад: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, створювати похідні продукти та інше.